Wydawca treści Wydawca treści

PLAN URZĄDZENIA LASU

Nadleśnictwo Dukla prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o projekt Planu Urządzania Lasu opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu na lata 2018-2027. Obecnie projekt planu znajduje się w procesie zatwierdzania i dostępny jest tutaj, z wyłożeniem do publicznego wgladu w dniach od 5 do 27 marca 2018 roku.