Położenie

Siedziba Nadleśnictwa Dukla mieści się w Równem przy ulicy Popardy 44. Nadleśnictwo leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Graniczy od południa ze Słowacją, od południowego zachodu z Magurskim Parkiem Narodowym, od zachodu i północnego zachodu z Nadleśnictwem Kołaczyce, od północnego wschodu z Nadleśnictwem Brzozów i od wschodu z Nadleśnictwem Rymanów.

Galeria zdjęć

Rezerwat przyrody WADERNIK

Historia

Większość lasów Nadleśnictwa Dukla, leżących w dużych kompleksach leśnych, przed II wojną światową należało do prywatnych właścicieli ziemskich; najwięksi z nich to: Hrabia Załuski - Iwonicz Zdrój, Zofia Stawierska - Chorkówka, Tytus Trzecieski - Iwonicz Zdrój, Witold Sulimirski - Chorkówka, Helena Potocka - Krościenko, lasy Czartoryskiego, lasy majątku Dukla, lasy firmy meblowej Rosenthal, lasy biskupstwa Przemyśl. Mniejsze kompleksy leśne należały do drobnych właścicieli.

Projekty i fundusze

Od 2012 roku na terenie Nadleśnictwa Dukla realizowany jest projekt pn. „Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej – korytarze migracyjne", dofinansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2: Środowisko i infrastruktura, Obszar tematyczny: Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych. Na podstawie podpisanej Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ Pro Carpathia " Nadleśnictwo Dukla jest Partnerem Projektu Nr 7 ( PP7).