Aktualności

W dniu 23.08.2018 do Nadleśnictwa Dukla wpłynęła telefoniczna informacja o dzikim wysypisku śmieci zlokalizowanym w pobliżu Małej Dębiny – oddz. 128D Leśnictwa Iwonicz.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w leśnictwach według cennika detalicznego który jest aktualizowany raz na kwartał.

Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe jest minimalne, co jest związane ze strukturą siedlisk i drzewostanów oraz z działaniami profilaktycznymi Nadleśnictwa. Zagrożenie występuje na powierzchniach nieleśnych, zwłaszcza na nie wykaszanych łąkach oraz w pobliżu miejsc biwakowania w okresach letnich.