Aktualności

W piątek 8 czerwca na polu namiotowym Stasiana rozegrano Zawody Drwali organizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Dukla i Nadleśnictwo Kołaczyce oraz Koła Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy tych Nadleśnictwach.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w leśnictwach według cennika detalicznego który jest aktualizowany raz na kwartał.

Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe jest minimalne, co jest związane ze strukturą siedlisk i drzewostanów oraz z działaniami profilaktycznymi Nadleśnictwa. Zagrożenie występuje na powierzchniach nieleśnych, zwłaszcza na nie wykaszanych łąkach oraz w pobliżu miejsc biwakowania w okresach letnich.