Asset Publisher Asset Publisher

PLAN URZĄDZENIA LASU

Nadleśnictwo Dukla prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DL-lp-611-80/1361/08 z dnia 15 października 2008 roku obowiązuje na lata 2008 – 2017.

Wybrane treści elementów składowych planu zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Dukla pod tym adresem.
Elementy planu nie udostępnione  w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm. udostępniane  mogą być na wniosek.