Aktualności

10 października z okazji Święta Drzewa w kompleksie leśnym Dębina w Krościenku Wyżnym odbyło się spotkanie pn.: "Poczytajmy drzewom w Dębinie". Czytanie drzewom odbywa się co roku. Jest inicjatywą redaktorów gazety Kleks oraz Stowarzyszenia Dębina. Natomiast Święto drzewa obchodzimy od 16 lat i jest ono organizowane przez Klub Gaja i Lasy Państwowe.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w leśnictwach według cennika detalicznego który jest aktualizowany raz na kwartał.

Zagrożenie pożarowe

Zagrożenie pożarowe jest minimalne, co jest związane ze strukturą siedlisk i drzewostanów oraz z działaniami profilaktycznymi Nadleśnictwa. Zagrożenie występuje na powierzchniach nieleśnych, zwłaszcza na nie wykaszanych łąkach oraz w pobliżu miejsc biwakowania w okresach letnich.