Asset Publisher Asset Publisher

Odbiór map do nowego Planu Urządzenia Lasu

W dniu 19 lutego 2018 w biurze Nadleśnictwa Dukla miał miejsce odbiór map do Planu Urządzenia Lasu na lata 2018-2027.

 

Przedstawiciel wykonawcy planu tj.  Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu przekazał zestaw map analogowych, w tym map przeglądowych dla obrębów leśnych oraz gospodarczo-przeglądowych drzewostanów i projektowanych cięć dla leśnictw. W późniejszym terminie zostaną jeszcze przekazane mapy tematyczne związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, gospodarką łowiecką i funkcjami lasu oraz inne mapy wykonane na zamówienie Nadleśnictwa.

Mapy analogowe stanowią integralną część Planu Urządzenia Lasu i są chętnie wykorzystywane przez leśniczych i podleśniczych wykonujących swoje prace w terenie. Podstawowym narzędziem pracy w nadleśnictwie jest Leśna Mapa Numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta podlega corocznej aktualizacji.

/tekst i zdjęcia/

Paulina Zdeb