Lista aktualności Lista aktualności

Zimowe dokarmianie zwierzyny

Dla zwierząt okres zimowy jest szczególnie trudny. Duża pokrywa śniegu oraz mróz sprawiają, że  dostęp do pokarmu jest ograniczony. Pożywienie jest albo niedostępne albo zamarznięte, dlatego leśnicy i myśliwi co roku dbają, by zwierzętom leśnym zimą nie zabrakło pokarmu.

Bardzo ważne jest by dokarmianie było prowadzone systematycznie i tylko w czasie surowej zimy. W łagodniejszych warunkach zwierzęta same zapewnią sobie pożywienie. Aby skutecznie dokarmiać zwierzynę należy przygotować odpowiednie ilości dobrej jakościowo karmy oraz podać ją w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej określonym gatunkom.

Głównym celem dokarmiania jest ułatwienie przetrwania zwierzętom zimy, ale ma ono również ważny aspekt gospodarczy. Odpowiednio realizując dokarmianie możemy wpływać na rozmieszczenie przestrzenne zwierzyny zapobiegając dalekim migracjom.

Na terenie Nadleśnictwa Dukla wszystkie obwody łowieckie są wydzierżawione przez koła łowieckie, toteż główny ciężar dokarmiania zwierzyny leży po stronie kół.

Karma wykładana jest w zadaszonych paśnikach chroniących przed warunkami atmosferycznymi. W paśnikach umieszczana jest zarówno karma sucha czyli siano, soczysta w postaci sianokiszonki czy różnych warzyw (marchewki, buraków, jabłek) oraz treściwa (ziarna zbóż, kukurydza). Z karmy wykładanej w paśniku chętnie korzystają sarny, jelenie, dziki i zające.

W odżywianiu zwierzyny i zapobieganiu chorobom duża rolę odgrywają składniki mineralne, zwłaszcza sól, dlatego wykłada się ją na tak zwanych lizawkach. Na drewnianych słupkach umieszczane są  bryły soli, która pod wpływem wilgoci rozpuszcza się i jest chętnie zlizywana przez zwierzęta.

Leśnicy każdej zimy prowadzą wykładanie tak zwanych drzew zgryzowych dla jeleniowatych. Polega to na ścięciu drzew z dużym udziałem młodej kory jak osika czy wierzba iwa w miejscach gdzie występuje duża koncentracja zwierzyny płowej. Sarny i jelenie chętnie ogryzają korę drzew zgryzowych, co ogranicza ich żerowanie w młodnikach na pędach, pączkach i korze drzewek tworzących nowe pokolenie lasu. Ten sposób dokarmiania ma  duże znaczenie gospodarcze i jest metodą ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny.

Nie zapominamy też o mniejszych zwierzętach leśnych, a mianowicie o ptakach. Na drzewach wywieszane są tak zwane ptasie pyzy. Jest do mieszanka ziaren prosa, słonecznika kasz i nasion roślin oleistych w połączeniu z karmą tłuszczową. Taki pokarm jest solidną dawką energii i wartości odżywczych, chętnie korzystają z niego skrzydlaci mieszkańcy lasu.

Tej zimy Nadleśnictwo Dukla zakupiło i wywiesiło 155 kg ptasich pyz.

11 lutego obchodziliśmy "Dzień dokarmiania zwierzyny leśnej".