Lista aktualności Lista aktualności

ZAWODY DRWALI 2018

W piątek 8 czerwca na polu namiotowym Stasiana rozegrano Zawody Drwali organizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Dukla i Nadleśnictwo Kołaczyce oraz Koła Zakładowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa przy tych Nadleśnictwach.

W zawodach udział wzięło 12 zawodników reprezentujących Zakłady Usług Leśnych, świadczące usługi na terenie Nadleśnictw Dukla i Kołaczyce.

Zawody przeprowadzone zostały w oparciu o Regulamin Zawodów Drwali przyjęty przez SITLiD. Rozegrano pięć konkurencji: ścinka drzew, a następnie okrzesywanie, składanie pilarki, przerzynka kombinowana na kozłach i precyzyjna przerzynka. Konkurencja ścinkowa została przeprowadzona w drzewostanie, natomiast pozostałe cztery konkurencje odbyły się na składzie drewna sąsiadującym z polem namiotowym. Po rozstrzygnięciu wszystkich konkurencji wyłoniono trzech zwycięzców, którym wręczono nagrody główne.

Walka o podium była bardzo wyrównana, zwycięzca reprezentujący ZUL Nadleśnictwa Dukla zdobył  991 punktów. Drugie miejsce 979 punktów (ZUL Ndl Dukla), trzecie miejsce 962 punktów (ZUL Ndl Kołaczyce) i czwarte miejsce tylko 1 punkt niżej (ZUL Ndl Kołaczyce). Następnie przyznano nagrody za najlepszy wynik w poszczególnych konkurencjach oraz rozlosowano nagrody dodatkowe. Ponadto w Zawodach wyłoniono pilarzy, którzy wezmą udział w Regionalnych Zawodach Drwali, w tym roku organizowanych na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce, będzie to zwycięzca Zawodów reprezentujący Nadleśnictwo Dukla oraz dwóch najlepszych drwali z Nadleśnictwa Kołaczyce.

W trakcie Zawodów przedstawiciele  Bieszczadzkiej Grupy GOPR przeprowadzili  szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a także przekazali podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia jakie mogą się pojawić w pracy, w lesie czy w górach. Dziękujemy!

Głównym sponsorem imprezy była firma Stihl. Dziękujemy za wsparcie i nagrody. Wśród sponsorów były firmy: Tagart, Stanger, Nadleśnictwo Dukla i Kołaczyce. Dziękujemy również Zakładom Usług Leśnych, które pomogły w przygotowaniu miejsca Zawodów.

Głównym zadaniem imprezy jaką są Zawody Drwali jest podniesienie bezpieczeństwa podczas prac w lesie, a także promocja zawody drwala . Jest to okazja dla pilarzy by doskonalić swoje umiejętności w zawodzie, zdobywając przy tej okazji profesjonalny sprzęt czy odzież ochronną, które poprawiają jakość codziennej pracy w lesie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a także wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów.