Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie przeciwpożarowe

8 marca w siedzibie Nadleśnictwa Dukla odbyło się szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Mariusz Kozak - Brygadier Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przedstawił pracownikom Nadleśnictwa zasady bezpieczeństwa zakładzie pracy i w domu.

W ramach kampanii  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo” przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej omówił zagadnienia związane z zagrożeniem pożarowym oraz zabójczym tlenkiem węgla. Przedstawiono metody zabezpieczenia się przed pożarem czy zatruciem czadem oraz sposoby postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Przypomniane zostały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz numery alarmowe służb ratowniczych. Dowiedzieliśmy się, że warto sprawdzić czy nasz adres jest dobrze zlokalizowany na mapach internetowych. Okazuje się to niezwykle ważne by służby ratunkowe mogły do nas dotrzeć na czas.

W drugiej części szkolenia Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej – Pani Wiesława Żywiec omówiła sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, harmonogram dyżurów w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym oraz patroli p-poż w Nadleśnictwie Dukla.

Lasy Nadleśnictwa Dukla zalicza się do III kategorii zagrożenia pożarowego, czyli  do lasów o najniższym zagrożeniu pożarowym.

Wiosną należy jednak być szczególnie czujnym, gdyż ogień może przenieść się do lasu z wypalanych pól i łąk.  Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne dla ludzi, ale także dla przyrody. Ponadto jest surowo zabronione prawem. Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów pod karą grzywny bądź aresztu.

Tekst: Paulina Zdeb

Zdjęcie: Wiesława Żywiec